Ännu en elev får statligt bekostad utbildning

Juliet Akinyi har gjort så bra ifrån sig på secondary school att hon nu i april får påbörja en treårig universitetsutbildning inom ”Finance and Bankning”. Grattis och lycka till och ett stort tack till familjerna Stjärne, Elf och Peterson som ställer upp och betalar Juliets mat och uppehälle. Utan er hade hon tvingats tacka ner till denna fina möjliget