Äntligen är nya brunnen invigd

För många månader sedan donerade en stiftelse medel för att borra en ny brunn. Samma stiftelse som tidigare bidragit med 5 brunnar och 16 toaletter till i byn. Denna gång skulle brunnen borras i den absolut sämsta och mest eftersatta delen i Zimlat. Här bor många ensamma kvinnor och ett mycket stort antal barn. Behovet av en brunn har varit stort, men då marken är lite annorlunda här krävs både djupare, mer avancerad och kostsam borrning. Detta har gjort att andra områden prioriterats först. Men så togs beslutet att pengar skulle satsas även här. Förhoppningen var att brunnen skulle vara klar i god tid innan jul. Vädrets makter ville annorlunda. Regnen höll i sig ovanligt länge och marken var slipprig och vattensjuk. Att gå ner till 100 meters djup med precision var inte möjligt. Månaders väntan – men till slut var marken torr och stabil. Brunnen invigdes med glädje och tacksamhet. Nu finns friskt dricksvatten bara några steg från bostäderna och de många kvinnorna slipper balansera tunga vattendunkar på huvudet genom byn. Ett enormt lyft för hälsan, hygienen och välbefinnandet.