Äntligen – buss nummer två i trafik!

Så var den då klart. Den andra bussen som ska gå i lokaltrafik utanför Mombasa. Som alltid lite förseningar, men lagom till julrushen var den besiktad och klar att sättas i trafik. Som extra bonus abonnerades bussen av en kyrklig förening för en resa till Victoria Lake – något som omgående gav ett stort överskott när chaufför och drivmedel var betalda. Skolprojektet går nu in på sitt artonde år. 2015 kommer bli året när skolan går från beroende till självständighet. En utmaning som verkade omöjlig är nu i hamn. Ett innerligt tack till er alla som på olika sätt bidragit till att genomföra denna satsning ekonomiskt. En satsning som visar sig vara mer lönsam än vi vågade drömma om.

Läs mer om bussverksamheten under fliken ”Framtid