Äntligen startar utvecklingen av hälsokliniken

Butiker från hälsokedjan Life, som redan i dag ansvarar för kliniken, gör ytterligare en satsning i samarbetet med Hela Pharma. Utbyggnad av lokalerna, inköp av mer avancerad laboratorieutrustning samt kompetensökning av personalen står på programmet. Detta för att uppnå målet att säkrare kunna ställa diagnoser och därmed ge korrekt behandling. En satsning som på sikt är lönsam både ekonomiskt, när det gäller att motverka antibiotikaresistensen och sist men inte minst för den enskilda människan.