Åtta kor i  Zimlats fd getbank

För snart 6 år sedan skänktes två kor till  Zimlat. De fick bo i ”Getbanken” och skötas av de ansvariga där. Sedan dess har mycket hänt och det lyckade getbanksprojektet är nerlagt. Varför det gjordes kan du läsa under fliken ”Getbanken”. Korna har fått bo kvar och är mycket välmående. Ännu en kalv har nyligen fötts och det innebär att två kor nu har blivit åtta! Tjurar har lånats in för att undvika inavel. Uppdraget att sköta korna har gått till ett antal kvinnor. De städar ko huset, vallar korna på bete, sköter om och mjölkar dem. Kvar finns faktiskt också 6 getter som förökas sakta men säkert. Uppdraget är uppskattat av kvinnorna som här får en värdefull sysselsättning och mängder av mjölk både till sina egna familjer och  till försäljning.

Stort tack till Tone med familj och Mari med grannar för att ni skänkte korna – en gåva som förvaltats så bra!