2010 års "studenter" de bästa någonsin

Nu har  de Kenyanska skolmyndigheterna redovisat resultaten för alla (över 300 000)  elever som i november 2010 gick ut secondary school. Från Zimlat var det elva ungdomar som nu fullgjort de fyra åren. Samtliga klarade sig, endast en elev blev ”bara” godkänd. De övriga tio klarade sig med så fina resultat att de kvalificerade sig till högre studier. Två av eleverna var inom topp 140!!! Detta är de finaste studieresultaten någonsin och ett mycket fint betyg åt Zimlat Primary School och den utbildning som bedrivs där. Lärarna på vår skola gör ett fantastiskt arbete och lägger en fin grund. Viktigt är att komma ihåg en sak: de här barnen har ingen hjälp med studier hemifrån eftersom så gott som alla vuxna är totala analfabeter. Inte heller finns elektricitet, så att plugga under kvällstid är alltså omöjligt. Rektor Dickson Karani är mycket stolt och glad och hälsar till er som sponsrat era barn ändå upp på denna nivå – utan er hade de inte ens varit läskunniga idag!

//Birgitta