Allt fler med hög utbildningsnivå

När skolprojektet i Zimlat startade för 18 år sedan satte rektor och platsansvarige Dickson Karani upp ett mål. Han skulle förutom att ge så många barn läs- och skrivkunskap som möjligt försöka få 10 elever ända upp till högskola/universitetsnivå. En dröm som tydde sig helt orealistisk under de mycket knappa förhållandena med analfabeter till föräldrar, fattigdom, sjukdom och ren misär. Men genom hårt arbete, fantastiska faddrar/sponsorer och övertygelsen att aldrig ge upp har målet nåtts med råge.  13 elever har redan slutfört universitet/högskola och nu i mitten av maj påbörjar eller fortsätter 16 elever ytterligare högre studier.

Lycka till önskar vi: Emma, Beatrice, Hillary, Felix, James, Fredrick, Victor, Matilda, Immaculate, Violet, Annastasia, Merceline, Elisabeth, Albert, Wendy och Michael!

 Och givetvis ett innerligt tack till er faddrar som stöttat hela vägen upp trots att det varit förenat med kostnader. Väl satsade pengar – ungdomarna kommer kunna stå helt på egna ben och även kunna bistå sina familjer.