Barnhemsbygge stoppas

Planen att bygga ett barnhem är inte längre aktuell. Flera skäl har gjort att denna idé helt lagts åt sidan. Dels är de årliga kostnaderna stora och framförallt väldigt långsiktiga – när slutar ett barn vara barn och när ska de tvingas lämna barnhemmet för att ge plats åt andra? Och dels är det kanske inte odelat positivt att lyfta ett barn ur sitt "normala" sammanhang med all den gemenskap och de sociala regler som gäller i byn – det finns risk för ett utanförskap och vilsenhet. Men läget för de 60-80 barn som är helt föräldralösa blir allt mer desperat. De driver runt bland olika familjer och får husrum några dagar här och en matbit några gånger där. Hårt belastade och pressade familjer som inte har ekonomisk möjlighet att mätta fler munnar, försöker ändå ta sitt ansvar. Men nästa steg för dessa barn kan vara att söka sig till turistorterna och göra det enda möjliga – prostituera sig. Något som tyvärr är vanligt i dessa fattiga områden.
 
Vi jobbar för närvarande med två modeller. En "föräldraakut" och ett "Matprogram för de föräldralösa".
I "föräldraakuten" är tanken en slags fadderfamiljverksamhet. Kvinnor, ska mot ersättning, få vara reservförälder till ett eller flera barn. På detta sätt får barnet leva bland "de sina" i hemvan miljö. Samtidigt ges kvinnan möjlighet till en meningsfull, lönsam uppgift som gynnar även hennes egna barn och deras livssituation. Vi har provat denna modell för två barn under några år och den har hittills gett oss goda erfarenheter.

"Matprogram för de föräldralösa" bygger på tanken att dessa barn ska få nyttja skolbespisningen även på kvällar, helger och lov. Personalen kan i rullande schema jobba extrapass och befintlig utrusning kan användas. Kostnader för att 80 barn ska få äta kvällsmat årets alla dagar, samt lunch och kvällsmat samtliga helg- och lovdagar skulle i dagsläget landa på 90 000 kr per år inkl personalkostnader.

Allt handlar om pengar och ännu är vi tyvärr bara på planeringsstadiet – vill du vara med och hjälpa till?  Hör av dig till info@zimlatforlife.se

//Birgitta