Beatrice Karani har avlidit

I lördags kväll avled Beatrice Karani, fru till Dickson (rektor och platsansvarig för projekt ”Zimlat for life”) och mamma till deras två flickor. Trots insatser på Mombasa sjukhus blev den svåra lunginflammationen för mycket för henne. Kronisk TBC har gjort lungorna svaga och dåliga.  
Begravningsceremonier pågår nu under måndagen i Zimlat och hundratals grannar, skolbarn, lärare och bekanta finns på plats. Dickson är stark och känner stöd från sin omgivning, även  från oss alla här i Sverige som är engagerade i projektet, trots att avståndet är långt.
Paret Dickson är kända och aktade i hela byn och hjälp  strömmar till från alla håll. De som jobbar i skolmatsalen har vaktat Dicksons hus dag och natt. Traditionen säger att dörren måste hållas öppen tills begravningen är över, de ser till att inga obehöriga tar sig in. Personal från skolkliniken är med och hjälper Dickson med barnen och kvinnor i närområdena ställer upp med matlagning.
 
Pengar från Per Rabes (grundare av Hela Pharma AB och projektet) minnesfond kommer att används till sjukhusräkningen och allt som rör begravningen.

//Birgitta