Brand i bostadshus för secondary elever

För ett par veckor sedan tände någon/några på ett par av en internatskolas bostadshus. Här har secondary elever sitt hem under studietiden. Tio pojkar från Zimlat och vårat fadderprojekt kom undan branden i tid och de, liksom övriga boende klarade sig ut innan elden tagit överhanden. En oerhörd lättnad givetvis men alla personliga ägodelar brändes ner; kläder, skolmaterial, sänglinnen, madrasser och hygienartiklar. Inköp av allt detta måste tyvärr eleverna stå för själva – inga försäkringar täcker. Vi har genom gåvor fått ihop till denna extra utgift och samtliga ska nu kunna fullfölja terminen i sina tillfälligt ordnade bostäder(bostäderna ordnar staten och skolan). Vem/vilka som startade branden är i dagsläget inte klarlagt.