Dicksons Dröm

Varje dag under 17 års tid har projektansvarige Dickson Karani ägnat nästan all vaken tid åt att utveckla Zimlat Primary School och stötta de fattiga barnen sin skolgång. Många gånger har vi frågat hur det är möjligt, hur han orkar. Han ställer alltid en motfråga: Hur skulle jag kunna låta bli? Sen berättar han att för 17 år sedan bestämde han sig för att på något sätt lyckas få tio barn från Zimlats slumområde, med totala analfabeter till föräldrar och utan pengar, att kunna genomföra studier på universitetsnivå. En målsättning och drivkraft som gett honom orken att inte en enda gång ge upp sin tanke och sitt engagemang. Nu i september 2014 börjar tre elever på högre universitetsstudier vilket gör att det totala antalet nu är 25 elever! Ett par av dom är redan tillbaka i Zimlat och jobbar som lärare och biomedicinsk analytiker på hälsokliniken.

Stort tack till alla faddrar och bidragsgivare som möjliggjort denna stora framgång!