Driftiga kvinnor och mammor

Här är åtta av mammorna till ”våra” fadderbarn. De är fantastiska förebilder för inte minst sina döttrar. Självständigheten har de värderat högt och på olika sätt lyckats få till en verksamhet som ger ekonomi nog att försörja både den egna barnaskaran och andra behövande. Detta efter egna idéer och ett visst ekonomiskt stöd i starten. Mama Kashi Kazungu (matlagning/försäljning) Mama Wanjala (grillkolstillverkning) Mama Nzumbe ( matlagning/försäljning) Mama Kalu (matlagning / försäljning) Zainabu Charo (sömmerska) Mama Irene (vedhantering/försäljning) Mildrate Nyamisa (sömmerska) grandmother Kimwana ( grillkolstillverkning). En sommarhälsning och ett stort tack kommer här från dem alla. Tack för stöd till deras verksamheter som nu även innehar, av staten godkänd, licens för att driva verksamhet. Och tack för allt stöd till barnen och deras skolgång.