Elever från Zimlat får universitetsutbildning bekostad av staten

Vi gratulerar Mebo Wazemba och Catherine Achieng från Zimlat. Med fina betyg har de avslutat sina secondary år. Så fina betyg att staten nu går in och bekostar deras tre år långa universitetsutbildning. Mebo kommer att ta examen inom samhällsutveckling och resursförvaltning. Catherine blir lärare på secondary school med behörighet i matematik, biologi och engelska. Båda är garanterade välavlönade arbeten när de är klara.

Lycka till önskar vi dem båda när de nu börjar i april och ett  stort tack till faddrar Marianne, Britt-Mari och Mats som skjuter till ekonomiskt stöd för kost och logi under studieperioden. Utan er hade de inte kunnat tacka jag till de fina erbjudandena.