Elever i årskurs 8 laddar för avslutande terminen

Nu är det skoluppehåll i Zimlat Primary School. Årets tredje och avslutande termin börjar den 7 september. I år är det drygt 60 elever som går i åk 8.  En intensiv slutspurt väntar dem nu inför tentamen i november. Femton av eleverna har tagit sig ända hit tack vare att de har en fadder i Sverige – utan det stödet hade skolgång varit omöjligt.

Ett stort tack till er alla som hängt i hela grundskolan och stöttat: Zena, Abeneneco, Mukade, Anette, Velma, Hellen, David, Nicolas, Edward, Kasemo, Mohamed, Saumu, Kelementina, Angela och Mercy – vi önskar dom lycka till under sin sista termin.