Elisabeth och Robinson – vilka fina förebilder!

Fostrade i Zimlat Primary School och nu färdiga ämneslärare, tack vare generösa faddrar. I väntan på sin första anställning arbetar, helt utan ersättning, Elisabeth Ouma och Robinson Wanjala på skolan för att inspirera barnen. Fantastska förebilder och något av idoler för de yngre.