Föräldra-akuten räddade familj från vräkning

Svårt, kroniskt sjuka Joyce, lever ensam med sina två skolbarn, sex och åtta år gamla. Joyce sjukdom gör det numer omöjligt för henne att få ihop pengar till mat och husrum. Föräldraakuten har tidigare gått in med stöd; den lilla familjen får matbidrag samt har en kvinna som dagligen sköter det löpande i hemmet – allt för att barnen ska kunna vara hos mamma så länge som möjligt. Nu i månadsskiftet var dock familjen hotad av omedelbar vräkning då hyran på 100 kr per månad var obetald. Medel har nu avsatts för att i första läget, garantera den lilla familjen bostad i sex månader. En kostnadsmässigt liten insats från Föräldraakuten, men en insats som betyder så oerhört mycket för en familj i kris.
Tack till er alla som är med och stöder Föräldraakuten ekonomiskt så detta är möjligt.

//Birgitta