För sjuttonde året – Bringwell och Mivitotal sponsrar Zimlat Primary School

Det är hela sjutton år sedan Bringwell (tidigare HelaPharma) startade upp skolprojektet i Zimlat. Sedan dess har hundratals och åter hundratals pojkar och flickor i slummen fått läs- och skrivkunnighet och möjligheter till ett liv värt namnet. Allt tack vare företagets sponsring av skoldriften och lärarlöner. Vad skolan betyder för byn och människorna går inte att beskriva – den är en central punkt för allt. En stolthet, ett hopp en förutsättning för byns och barnens existens. Fantastiskt att verksamheten rullar vidare när vi nu snart går in i skolåret 2014. Ett innerligt tack till Bringwells ledning och all personal för det ni gör, från alla som berörs av skolprojektet i Zimlat!

/gm Birgitta