Fadderverksamheten 2016

Ni är många i Sverige, några i Norge och några i Danmark som valt att bli fadder åt ett barn från Zimlat. En så otroligt värdefull insats – att ge utbildning och möjlighet till självförsörjning åt ett barn som annars inte haft chansen.

Vi har nu under året 137 elever på Zimlat Primary School (förskola upp till åk 8), 48 elever runt om på internatskolor i Kenya för att läsa in secondary school (4-årigt gymnasium), 11 elever som går på högskola eller universitet och 5 elever som går kortare yrkesutbildningar efter genomförd grundskola.

Ett innerligt tack till er faddrar för den livsförändring ni bidrar till. Och ett extra tack till er som ställer upp när någon annan kliver av med kort varsel. Vårt mål är givetvis att inget barn ska behöva hoppa av i förtid – alla fadderbarn ska få fullfölja det vi startat.