Fredag 23 januari

Idag plats för nya brunnen är utsedd och borrningen startar förhoppningsvis imorgon eller övermorgon. Extra mat har delats ut till femtio familjer som har det riktigt svårt. Bidrag till detta har givits av en privat familj. På eftermiddagen kontakt med getuppfödare inför kommande inköp av getter som ska placeras hos ett antal familjer, som försök till att få till stånd en bättre mathållning.