Getutdelning

Nu har 4 kvinnor fått motta 2 getter var från Zimlat getbank. En stor och
värdefull gåva som blivit möjlig tack vare att privatpersoner "köper en get"
ur banken för att dessa ska skänkas till utsatta kvinnor och deras familjer.

Läs mer om projektet under fliken GETBANKEN.
Stort tack till er som varit med!

/Birgitta