Getutdelning i Zimlat 13 mars

Då har den sjätte "getutdelningen" sedan starten av getbanken ägt rum. Intresset att köpa getter från Zimlats getbank är stort, så därför har det varit möjligt att ha utdelning två gånger per år.

Denna gång var det 28 kvinnor och deras familjer som vardera fick ta emot två getter (honor). Sammanlagt delades alltså 56 getter ut. Svenskt deltagande var det genom Ann-Sofie Dahl med goda vänner. Ann-Sofie som har ett fadderbarn i Zimlat Primary School, och som också engagerar sig mycket i hela projektet och getbanken. En stor stund för de utvalda kvinnorna att få motta denna närmast overkliga gåva. Gravallvarliga miner och högtidlighet. Kulturen säger att stora leenden med visade tänder inte alls passar sig vid stora stunder. Men bortom getbanken, på väg hem med dyrgriparna spricker leendena fram.

Torkan är svår för närvarande och vi hoppas alla att regnperioden kommer igång, inom kort, som meningen är. Då exploderar vegetationen och betet blir till och med nästan väl kraftfullt för get magarna som är vana vid torftighet.

Stort tack till er alla som, indirekt eller direkt,  stöttat getprojektet genom gåvor och köp av getter. Ni gör en stor skillnad för de utsatta kvinnorna och deras familjer.
Stort tack till dig också Ann-Sofie för din rapport.

//Birgitta