Hälsokliniken på Zimlat Primary School upprustas.

Klimatet sliter hårt på byggnaderna i Zimlat. Klinikens tak har börjat bli dåligt och det är dags för ommålning både ut- och invändigt av hela byggnaden. Personalen önskar sig låsbara skåp till journaler och till de starka rengöringsmedel som används. Viss mätutrustning på laboratoriet behöver servas och drömmen: en tv monitor där personalen kan få fortbildning genom DVD program och barnen kan få närmast overklig och ”modern” upplevesle när det gäller HIV information, sjukdomslära och utbildning runt smittspridning.  En viktig men kostsam förbättring och utveckling.

Life hälsokedja driver kliniken och står för alla löner, läkemedel och förbrukningsmaterial. Nu görs en stor extrainsats – och alla ovan nämnda förbättringsåtgärder är påbörjade. Stort TACK till Life, butiker, personal och kunder för att ni gör detta ekonomiskt möjligt! Ett jättelyft för hela verksamheten på Life Health Clinic.

/ Birgitta