Julgåva från Klövern AB i Karlstad

Även i år väljer Klöverns fastighetsbolag att stötta Zimlat. Renovera toalettbyggnader, delta i byggnationen av den viktiga muren runt skolgården, renovera klassrum, reparera sammanfallande hus, bygga förråd för lagring av skolmaten… det har blivit en hel del under åren. Den generösa gåvan i år används till att måla om toalettbyggnaderna. En nödvändig åtgärd då klimatet sliter hårt på alla byggnader och gör dem kortlivade. Med målning och underhåll bli de hållbara och  hygieniska. Toaletterna är så otroligt viktiga för att hålla mag- och tarminfektionerna och koleraspridningen nere.   

”Klövern - fastighetsbolaget med mer närhet och engagemang” står att läsa i logon. Och engagemang finns det som är både långvarigt och sträcker sig långväga.
Stort tack för att ni alltid återkommer! God Jul och Gott Nytt år önskar vi alla inom företaget.