Konsert till förmån för Zimlat

Stora pengar till Zimlat efter Robert Wells konserten

Fredagen 11 november hölls konsert till förmån för Zimlat i Medborgarhuset i Falköping. Några eldsjälar med Stig-Olof Andersson i spetsen var initiativtagare till denna värdefulla aktivitet. Robert Wells med två musiker underhöll högklassigt till subventionerat arvode, företag i mängder ställde upp som sponsorer, missionsförbundet och privatpersoner ställde upp ideellt och gjorde att denna kväll blev både trevlig och en ekonomisk succé. Närmare 400 000 kr går nu oavkortat ner till skolprojektet! En ofattbar stor summa som kommer att förbättra  en rad olika områden på skolan och även ligga som en buffert till kommande reparationer och dylikt.
Ett STORT TACK till alla som varit engagerade och till alla som köpt biljetter så det blev fullt hus!

//Birgitta