Kris med skolmaten inför 2014

En mycket tråkig situation har uppstått när det gäller skolmaten. Nuvarande sponsor har ingen möjlighet att fortsätta sitt åtagande vilket innebär att Zimlat Primary School och de 800 barnen står utan skolmat inför nästa år. Fantastiskt bidrag inkommer årligen från Kyrkerörskolan i Falköping. De har i tio år skänkt 35 000-40 000 VAJRE År som stöd till matprogrammet. En enormt viktig del, men den totala summan för ett års skolmat rör sig om ytterligare ca 100 000 kr. En liten summa när man betänker att den ger lagad mat i magen, alla årets skoldagar, till över 800 barn och all personal. Men en mycket stor summa när det gäller att få ihop den… Vi uppvaktar olika företag men har hittills inte fått något napp. Alla idéer, tips och bidrag för att säkra kommande års skolmat mottages tacksamt. Plan på att minska elevantalet är lagd för att kostnaderna ska bli mer hanterbara. Men detta sker ju inte i en handvändning utan genom naturlig minskning, dvs i takt med att de äldsta eleverna går ut och kommer vidare till secondary school och intaget av förskolebarnen stoppas ett tag.

//Birgitta