Kvinnlig företagsamhet

Stort tack till personalen på Life Logistic, som skänkt 3 symaskiner till
kvinnor i Zimlat som nu klarar försörjningen av sina respektive familjer.
Driftiga kvinnor, duktiga att sy, bromsas i sitt företagande då de tvingas
hyra maskiner till höga kostnader. Bättre beställda män köper in symaskiner,
tar ut höga avgifter. Trots flitigt arbete blir det inte mycket över. Med
egna maskiner blir situationen en helt annan. Tre lyckliga kvinnor syr nu
skoluniformer på uppdrag och har en garanterad inkomst. Extra glad, en
nybliven änka, där en katastrofal situation plötsligt vändes till det bästa.