Lycka till!

I dagarna genomför över 600 000 Kenyanska skolelever grundskolans sluttentamen (den äldsta eleven är en 84 årig fd fånge).
Godkänt resultat där öppnar vägen till fortsatt ubildning på gymnasiet. 66 av dessa elever kommer från Zimlat Primary school och har kunnat genomföra sin skolgång tack vare subvention och ekonomiskt stöd från faddrar. Vi önskar eleverna lycka till med sin sista examen i Zimlat och säger också ett varmt tack till alla faddrar som ger möjligheter till barn som annars aldrig haft en chans.