Mer åkermark – mer skolmat

Nu är det full fart på markerna inför sådden. Glädjande för 2017 är att skolan nu har fått möjlighet att arrendera 550 acers istället för de 400 som gällde förra året. Detta innebär att den ökade mängden majs och bönor kommer att kunna mätta eleverna även på lördagar senast år 2019. Likaså kommer skolmatsalen att ha ett ”soppkök” öppet under de kritiska månaderna då skolan har terminsuppehåll. Något som inte bara ger eleverna mer mat utan också deras anhöriga. Planen är att även utomstående ska, för en billig penning, kunna köpa soppa från skolköket.  Nu hoppas vi på gynnsamma odlingsförhållanden så planerna går i lås.
Hela traktorprojektet har fallit mycket väl ut och det är glädjande att konstatera att skolan kan både arrendera marken, betala allt som ska planteras och även klara försäkringarna själv – behovet av bidrag på detta område är borta.