Nu börjar muren runt skolan att byggas

Länge har det varit en dröm att kunna hägna in skolgården för att ge alla barnen en trygg och säker vistelse under de långa skoldagarna. Att ”hålla koll” på över 800 barn där de yngsta förskolebarnen bara är tre år är inte helt lätt. Föräldrarna till barnen vill, precis som vi alla, att de ska kunna lämna sina barn i trygg förvissning om att inget händer dem under dagen. Att genomföra detta är kostsamt, därför har det inte kunnat prioriterats tidigare. Kenyansk lag säger att det måste vara en av staten godkänd ingenjör som står ansvarig för konstruktionen och genomför den enligt gällande bestämmelser. Detta innebär mycket höga kostnader. Rektor Dickson har under en lång tid förhandlat med berörda och nu fått igenom att en godkänd ingenjör ansvarar, men att lokal arbetskraft får användas. Kostnaderna sjunker då en del och det bästa av allt: papporna i byn får arbete och inkomst som gynnar familjerna och skolbarnen. Tack vare konserten med Robert Wells i Falköping och bidrag från fastighetsbolaget Klövern har vi nu ekonomi för att iordningställa muren till ca en fjärdedel, där de mest ”kritiska” områdena prioriteras – det kommer nu bli omöjligt för motorcyklar att gena över skolgården. Vi hoppas på fler bidrag efter hand så hela muren så småningom kan bli klar.

//Birgitta