Ny bestämmelse om behandling av tarmparasiter

Den 15 mars ska skolbarnen behandlas mot mask och parasiter. En ny lag trädde i kraft januari 2016. Årskurserna 1-8 ska årligen få en behandling bestående av två tabletter som tas vid ett tillfälle. På Zimlat Primary School har vi redan behandlat för mask sedan länge, men nu krävs registrering och exakta rutiner för detta – samma för alla skolor i Kenya. En rätt kostsam aktivitet då det rör sig om över 500 barn. Men Life Sverige har avsatt pengar för detta så sköterskorna tillsammans med lärarna kommer att kunna följa behandlingsprogrammet som krävs.