Nyheter från getbanken

Intresset för getbanken fortsätter att vara stort och nästa "getutdelning" kommer att ske någon dag i vecka 12. Som läget är nu kommer MINST 70 getter att delas ut. Det innebär alltså att MINST 35 familjer kommer att få glädjen att nu kliva på projektet. Killingar föds, men behöver tid för att växa till sig och dia klart innan de kan återlämnas till getbanken. Därför krävs fortfarande inköp från externa getuppfödare. Ju fler getter som delas ut - desto snabbare nås detta första delmål - att getbanken själv kan tillhandahålla de getter som köps. Tack alla ni som är med och bidrar! Ni kommer få mail med bilder när den stora händelsen ägt rum.

//Birgitta