Påminnelse om levnadsstandarden in Zimlat

Många av familjerna lever på en nivå som vi inte kan föreställa oss. Bostaden på just den här bilden tillhör en ensamstående mamma, med två egna barn och ytterligare ett par barn boende hos sig. Hon försörjer samtliga genom att tvätta åt andra, plocka och leverera grönsaker samt diverse småjobb som dyker upp sporadiskt. Matinköp klaras av med nöd, tack vare att två av barnen har fadder och går i skolan och får skolmat. Det blir dock inte pengar över till husreparation. Halva husets tak har rasat och familjen sover ihop trängda direkt på lergolvet i ena hörnan – där det är någorlunda torrt när det regnar. Tack vare gåvor kunde vissa reparationer göras innan jul – vilket såklart var oerhört uppskattat.