Rapport från Zimlat

Skolan är åter i full gång. Sedan nyåret har ett syskonpar fått fadderföräldrar. Redan vid beskedet innan jul var de redo att springa bort till skolan, men fick alltså ge sig till tåls lite då det varit terminsuppehåll. Ytterligare fyra barn kommer inom kort att få börja – ett antal nya faddrar har anmält sitt intresse. Rektor Dickson har fått resa till västra Kenya, där han har sina syskon och syskonbarn, för att finnas till hands under svårigheter som drabbat familjen. Därav har det blivit lite fördröjningar med att ge de nya barnen/faddrarna klartecken. Vi hoppas att allt ska ordna till sig under veckan.
Fem fadderbarn gick ur grundskolan före jul. De har klarat sina sluttentor och blivit antagna till olika gymnasieskolor. Tack till er faddrar som hänger i och bekostar ungdomarnas fortsatta utbildning, trots att de kommande fyra åren blir lite mer kostsamma.

/Birgitta