Rapport från Zimlat

Läget har stabiliserats sig i Kenya och Zimlat har klarat sig mycket bra från oroligheterna. Faddrarna i Sverige samlade under ett par veckor in närmare 10 000 kronor för att stötta upp matprogrammet då matpriserna rasade i höjden. Många familjer gick utan mat flera dagar i sträck under den värsta perioden. Nu är prisbilden åter bättre och tillvaron i byn rullar på som tidigare.

Insamlingar pågår runt om i Sverige för att äntligen komma igång med det efterlängtade barnhemmet. Life hälsobutiker är engagerade i detta, liksom en rad privata hälsomottagningar och några skolor genom ”operation dagsverke”.