Regnet minskar

Regnperioden har varit tuff i år. Stora mängder nederbörd har medfört problem för många. Nedrasade hus (leran som används som byggmaterial spolas bort), latrinerna svämmar över, sjukdomar har fått fäste och alla de små "vägarna" i  byn har stundtals liknat en enda lervälling. Men, nu avtar det, marken hinner transportera bort/suga upp vattnet och hopp om en ökad möjlighet för grödan att gro och växa till ökar.

//Birgitta