Rekordmånga flickor tentar till gymnasiet

Kommande november är det dags för den stora och krävande tentan för alla elever som avslutar årskurs 8 på Zimlat Primary School. I år är det totalt 85 elever som är aktuella (har klarat gränsen för att få göra tentamen).
Oerhört glädjande är det, att av de 85 eleverna är 45 flickor. Något som rektor Dickson är mycket stolt över – han kämpar för kvinnors och flickors rättigheter och möjligheter. Hans engagemang och påtryckningar på familjerna i byn har lett till att det numer är lika självklart att låta döttrarna få gå i skolan som sönerna. Tolv av de aktuella eleverna tillhör "våra" fadderbarn. Alla utom två har fått klartecken från sina faddrar att fortsätta gymnasiala studier (4 år a ca 4 500 kr/år) om de klarar tentan.
Känner du någon som vill stötta en elev de här fyra åren? Hör av dig så kanske vi kan hjälpa de två som står utan nu.

//Birgitta