Så många duktiga elever

Allt har lagts på plats efter en lång och pandemidrabbad studieperiod. Under mars-april har nu 30 av våra elever antingen påbörjat en yrkesutbildning efter genomförd grundskola och/eller gymnasieskola (24 elever), eller fullföljt tidigare påbörjad universitets- eller collegeutbildning (6 elever). Siktet är inställt på egenförsörjning, anställning och en stabilare framtid. Polis, läkare, sköterska, långtradarchaufför, frisör, lärare, ingenjör, socialt utvecklingsarbete, administrativa yrken inom företag, restaurang och data, för att nämna några. Vi önskar alla ett stort lycka till den sista biten. Och innerligt tack till fantastiska faddrar som hängt med under alla år. Där avgifterna varit för höga för privatpersoner har Life Norge och skolor/företag i Falköping stöttat upp med det som saknats. Vilken utveckling och vilka möjligheter ni varit med och skapat.