Sextiosju elever i åk 8 kämpar inför den stora tentamen i november.

Bara två terminer återstår nu för alla de barn som i november avslutar sin grundskoleutbildning på Zimlat Primary School. Tentan som väntar är tuff och sätter nerverna på prov – här avgörs om man får komma vidare till secondary school eller inte. Av de sextiosju eleverna är det 8 som sponsras av faddrar i projektet "Zimlat for life" och idag fick den sista eleven klartecken från sin fadder vilket innebär att alla 8 får chansen till fortsatt sponsring om de klarar sig. Vi håller tummarna för alla i avgångsklasserna givetvis, men en liten extra tumme för Salim, Gunila, Elphina, Bashir, Mwanajuma, Meshak, Kichuna och Mwanahawa.

Ett stort tack till er faddrar – ert beslut att fortsätta ger ungdomarna meningsfullhet och studieglädje under det kommande, så viktiga, halvåret.