Sista året på primary för många elever

Det börjar dra ihop sig – i november hålls den stora tentamen för årskurs åtta på Zimlat Primary School. I år är det femtiotre elever som slutför sitt sista år på ”grundskolan”.  Arton av dessa har fadder från oss och glädjande nog har samtliga redan fått ett okey att antingen läsa vidare på secondary eller genomgå någon yrkesinriktad kurs. Vi önskar alla lycka till de sista månaderna och de som just vi följt under åren är:  Kwekwe Malao, Ali Salim, Richard Mutawali, Austin Odhiambo, Aisha Juma, Elisabeth Jefa, Emanuel Nyale, Ushinid Hussein, Kibibi Charo, Margret och Josephin Justin, Zackaria Hamisi, Jackeline Kazungu, Agneta Nasibu, Kadzu Said, Naomi Kazungu, Joshua Were och Santa Kazungu. Innerligt tack till alla er faddrar som stöttat under åren och även fortsätter att finnas där!