Sista getutdelningen från Zimlats GETBANK

För 5 år sedan startade ”projekt Getbanken” i Zimlat. En tomt om ca 800 kvadrat köptes in av privatpersoner i Sverige och donerades för ändamålet. En brunn borrades och ett get hus byggdes. Tanken med Getbanken var att hitta möjligheter för fattiga familjer (kvinnor) att få ökad chans till sysselsättning, företagande i liten skala och förhoppningsvis inkomster på sikt.

I Getbanken gick ett antal getter, väl omhändertagna av getskötare och kontrollerade av veterinär. Cirkulerande hangetter såg till att alla hongetter blev havande i största möjliga mån. Vi här hemma i Sverige kunde ”köpa en get” från Getbanken och skänka till någon behövande. Vid en ”getutdelning” fick utvalda kvinnor motta 2 hongetter var som en gåva. Motprestationen var att ge tillbaka en killing så snart den kunde lämna sin mamma. På så sätt skulle Getbanken rulla på och bli självgående i den mening att underhåll och getskötarnas löner var säkrade, samtidigt som dessa kvinnor fick sin chans.

Sedan starten har 478 getter delats ut. Alltså har över 200 kvinnor fått denna möjlighet. Många har förvaltat gåvan fantastiskt bra; utökat sitt getbestånd, kunnat sälja avföringen som växtgödning, slaktat, ätit, sålt skinnet och sist men inte minst fått mjölk av de getter som behållits. Någon har t o m lyckats bygga upp en liten farm med getter, ankor och kaniner. Andra har inte kunnat dra samma nytta av gåvan. Svår svält och hopplösa livsvillkor har gjort att de nästan omgående tvingats sälja eller äta upp sina getter. Inte som tänkt givetvis, men getterna har ändå inneburit något mycket positivt – de har i många fall räddat situationen tills bättre tider stundat och kvinnorna har sluppit ta till det sämsta av alla yrken för att försörja familjen under den värsta krisen.

Varför läggs nu Getbanken ner?

Det pågår inflyttning i Zimlat. Marken där är en av få ”lediga” platser som ligger nära både havet och Mombasa. Marken i byn har alltså blivit attraktiv för bättre beställda kenyaner. Effekten av detta blir å ena sidan att den brutala klasskillnaden blir smärtsamt tydlig. Å andra sidan bor nu människor i byn, visserligen bakom murar, men som ändå deltar i byns utveckling genom att köpa grönsaker, frukt, kläder och annat från de fattiga. Även vissa möjligheter till inkomst öppnar sig för kvinnorna som städhjälp, tvätthjälp, bevattningshjälp osv.

För Getbankens del innebär inflyttningen att allt mindre betesmark blir kvar. Vi har därför, i samråd med Dickson Karani, beslutat att projektet nu avslutas – vi kan inte garantera tillräckligt med bete för fler getter utan ska nu tänka på de som redan har fått ordning på sin getuppsättning, att de djuren får mat så det räcker. Den 30 december delades de sista 12 getterna ut till 6 kvinnor och deras familjer.

Ni är många som stöttat Getbanken under åren – ett stort tack till er – ni har varit med och gjort stor skillnad för ett stort antal fattiga familjer.

/Birgitta 2014-01-15