Skolan stängde två dagar för att hedra Per Rabe

När beskedet om Per Rabes bortgång nådde Zimlat Primary Schools elever och lärare blev bestörtningen stor. Informationen spred sig blixtsnabbt ut till anhöriga och föräldrar ute i byn. Mängder av människor sökte sig direkt upp till skolan för att få dela sin sorg och oro tillsammans med barnen och skolans personal.  Efter en minnesstund under den kenyanska och den svenska flaggan, beslutade rektor Dickson Karani och alla skulle vara lediga och skola stängas under två dagar. På afrikanskt vis samlades familjer och grannar för att umgås, hedra och visa sin respekt för Per.

//Birgitta