Skolavslutning i Zimlat

Då har terminen avslutats och det två månader långa juluppehållet är här. I år var det 40 elever som tentade av årskurs 8 och därmed hela primary school. Tjugotre av dessa är fadderbarn som kommit ända hit tack vare sina svenska (och en norsk) fadder. En utbildningsnivå är avslutad och vi vill säga ett stort TACK till er alla som stöttat dessa barn hela vägen hit. Och än är det inte slut för efter årsskiftet kommer arton elever att få läsa vidare på secondary school, två få yrkeskurs och tre få ekonomiskt stöd till internationellt körkort.