Skolmaten räddad 2016!

Snart är Dickson Karani på väg till västra Kenya för att köpa in hela 2016 års skolmat. Som vanligt transporteras mängder av säckar med bönor och majs sedan till skolan i Zimlat. Där förvaras de bakom låsta dörrar och plockas fram efter hand. En rikedom och trygghet när de är på plats. Som alltid är det en stor oro och en kamp att få ihop hela summan som krävs så nu är lättnaden stor. Tack till Life Norge, Zentre och er alla som bidrag i stort och smått. Ett extra tack till Kyrkerörskolan i Falköping; lärare, elever och föräldrar som för 12.e  året i rad skänker sitt ”operation dagsverke” till skolmaten i Zimlat. Ni räddade oss igen!

Nästa år drömmer vi om att traktorprojektet är igång och skolan är självförsörjande på mat.