Skolstart

Då har det nya läsåret kommit igång och på Zimlat Primary school är aktiviteten hög. I år är det 18 av våra fadderbarn som just påbörjat sitt sista år på grundskolan. Vi önskar givetvis alla barn lycka till men håller en extra tumme för att de ska få ett bra studieår och vara väl förberedda inför den stora tentamen i höst.