Stora förändringar i coronans spår

Skolor öppnar, utbildningar kommer igång, verksamheter öppnas men stängs igen. Vi känner alla igen osäkerheten och de snabba förändringarna som pandemin tvingar fram. Vad gäller Zimlatprojektet och hur det kommer se ut och drivas framöver är därför helt oklart. Vi avvaktar läget och kommer ta nödvändiga beslut efterhand. Det som dock alltid gäller är strävan att utbilda och få alla våra elever ”i mål” som självförsörjande ungdomar med en framtid.

Läs gärna fliken ”Familjen Rabes fond”. Den är i nuläget viktigare än någonsin.