Stort tack till familjen Rabe och deras vänner

Stort ekonomiskt bidrag inkom i samband med Per Rabes bortgång

Per Rabe (läs mer om Per i tidigare Nyheter) begravdes i maj. I stället för blommor önskade hans anhöriga gåvor till projektet i Zimlat.
Något som vänner, arbetskamrater och släktingar tog fasta på. När alla bidrag räknats samman slutade summan på ofattbara dryga 80 000 kr!
Pengarna kommer att användas i Föräldra-Akuten till största delen. En verksamhet som är extra viktig nu när Kenya har sin värsta torka på över 60 år. Höga priser på allt och svårt med mattillgången drabbar ”våra familjer” i Zimlat mycket hårt, då många redan innan, befinner sig på botten. En liten del av summan kommer också att användas som extra lönebonus till lärare och annan personal på skolan. En uppskattning för det fantastiska arbete de gör för skolans alla 800 barn.
Varma hälsningar till familjen Rabe och ett stort TACK till er alla som var med och hedrade Per på detta sätt!

//Birgitta