Svininfluensan

Zimlat har klarat sig ännu, men närliggande byar har problem med influensan. En gymnasieskola (internat) där  åtta pojkar från Zimlat går – samtliga med svenska sponsorer är drabbad. Närmare sextio elever har fått svininfluensan bekräftad, varav en av "våra pojkar". Alla elever hålls isolerade och får inte lämna skolan. Mycket positivt är dock att influensan är i en mycket mild form och endast enstaka dödsfall är rapporterade.