Tack för stödet

Varma hälsningar från syster Ann och den övriga personalen på hälsokliniken. De är alla tacksamma för stödet och all ekonomisk hjälp till kliniken och skolan. Läget är lugnt i byn och de är glada att alla lever och har klarat sig från de våldsamheter som pågått runt om i Kenya under konflikten. Det ekonomiska stödet har varit extra värdefullt nu då matpriserna är högre än vanligt och behovet av sjukvård därmed också ökar som en följd av lågt födointag. Men alla barn på skolan mår bra och undervisningen fungerar som vanligt.