Till minne av Monica

I närmare 10 års tid har Monica Gydal varit viktig för Zimlat projektet. I början riktades engagemanget till ”Getbanken”. Att det projektet föll väl ut och att över 450 getter delats ut till fattiga kvinnor har Monica en stor del i. Många är de kvinnor som fått möjlighet till egen verksamhet, bli självständiga och ordna en tillvaro för sig och sina barn. När projektet var genomfört valde Monica att stötta ”Föräldra Akuten” - ett alternativ till barnhem. Här ges kvinnor uppdrag att omhänderta föräldralösa barn. Mot en månatlig ersättning tar de emot barnen i sina hem, finns som extra mamma, samtidigt som de även kan förbättra livsvillkoren för sig och sina egna barn. Under åren har Monica aktivt samlat in en stor summa pengar. Bland annat ledde hon varje torsdagsmorgon gruppträning i Qigong. Deltagandet var kostnadsfritt men en bössa fanns alltid på plats och självvalda bidrag hamnade där. Förutom olika insamlingar och gåvor spred Monica också information om projektet - något som lett till många värdefulla kontakter.

Plötsligt och alldeles för tidigt gick Monica bort. I samband med begravningen kom det in mängder av gåvor till Zimlatprojektet. Ett stort TACK till Monicas familj, vänner, släktingar och bekanta som på detta sätt valt att hedra henne. Som alltid kommer hundra procent av skänkta pengar gå dit de ska och bidra till att göra skillnad.

Monica, den värme och det engagemang du spridit runt dig kommer att leva kvar länge! Rent konkret har du nu säkrat tillvaron för Irene Kazungu, Millicent Onyango, mama Kimwana och Farida Mwagauchi under 1 ½ år. Fyra kvinnor som tillsammans har omsorg om tjugofem barn.  Från dem, ditt fadderbarn Julius och från mig Birgitta: ETT INNERLIGT TACK FÖR ALLT DU GJORT!