Toaletter byggs i Zimlats mest utsatta område


Tack vare en stiftelses stora och generösa bidrag står snart ytterligare 8 toaletter klara i byn. 4 för kvinnor och 4 för män. Stora tankar som beräknas tömmas var sjunde år gör att kostnaderna för underhåll blir låga. Platsen har bestämts till den mest utsatta delen i Zimlat där de allra sämst lottade lever. Härifrån kommer också många av "våra" skolbarn. Här är koleran ett stort problem vid varje regnperiod då hålen i marken, som fungerar som toaletter för ett stort antal människor, svämmar över och sprider smitta. En mycket värdefull förbättring som höjer levnadsstandarden och minskar risken för epidemier.